motorsearchdl

دانلود فایل

داده های آماده اکسل گیاه دارویی بالنگو1393 (کشاورزی و زراعت)

دسته بندیکشاورزی و زراعت
فرمت فایلrar
تعداد صفحات1
حجم فایل11 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

سطح برگ
    کلروفیل a    کلروفیل b    کلروفیل کل    وزن تر    وزن خشک    طول ساقه    طول ریشه    ساقه زایشی    تعداد گلچه هر گره    گلچه بارور ساقه اصلی    وزن هزار دانه    عملکرد دانه    تعداد کپسول در گره    تعداد دانه در کپسول    محتوای رطوبت نسبی    درصد روغن


مناسب برای دانشجویان ارشد

جدید ترین منابع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ سه شنبه 26 دی 1396 ] [ 0:38 ] [ جمشید راد ]
[ ]

بررسی منابع برنج (کشاورزی و زراعت)

دسته بندیکشاورزی و زراعت
فرمت فایلrar
تعداد صفحات25
حجم فایل208 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دانلود بررسی منابع برنج


بررسی منابع برای برنج

مناسب برای دانشجویان ارشد کشاورزی

 

آزمایشی با مطالعه قرار دادن 12 واریته برنج در تاریخ های كشت مختلف چنین نتیجه گیری شد كه بعد از انتقال نشاء 4 واریته بالاترین عملكرد،5 واریته كمترین و3 واریته عملكرد مشابهی تولید نمود كه این نشان دهنده متفاوت بودن واریته نسبت به تاریخ كاشت می باشد( لوهد وهمكاران1997).

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ سه شنبه 26 دی 1396 ] [ 0:38 ] [ جمشید راد ]
[ ]

مقاله ترجمه شده تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی (مدیریت)

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات16
حجم فایل122 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

عنوان انگلیسی مقاله: Facilitators of organizational learning in design

عنوان فارسی مقاله: تسهیل کننده های یادگیری سازمانی در طراحی

فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 14

فایل اصلی مقاله به زبان انگلیسی

همراه با ترجمه روان به زبان فارسی 

 

بخشی از متن همراه با ترجمه:(چکیده مطلب)

Abstract
Purpose – The purpose of this paper is to determine the influence of organizational factors such as
leadership commitment, incentives and interaction on learning outcomes defined as performance
improvement and organizational climate.
Design/methodology/approach – Different aspects of knowledge acquisition, sharing and
utilization were examined, related to outcomes. Design professionals in Vietnam construction firms
were surveyed. The sample was 339 designers.
Findings – The impact of leadership commitment was significantly related to both performance and
organizational climate. Incentives were only positively correlated with performance and staff
interaction was only positive with organizational climate. The paper is supportive of many conceptual
studies in the literature. The results show that each of these factors has a different role and impact on
the organizational learning process and outcome.
Research limitations/implications – The limitations of this study are that the sample comes from
only one industry in a developing country, and it uses an attitudinal survey. Replications of this
analysis in other research contexts, industries, countries and organizational characteristics would
enhance the generalizability of the findings.
Practical implications – From the practical perspective managers who would like to facilitate
learning in the organization, improve performance and promote a better organizational climate should
demonstrate their commitment to learning, provide incentives to use that learning and use a more
collaborative approach.
Originality/value – This study provides empirical evidence for the importance of leadership
commitment, incentives and staff interaction on the process and outcome of organizational learning.

 

چکیده

هدف: هدف از این مقاله تعیین نفوذ عوامل سازمانی مانند تعهد رهبری، انگیزه و تعامل روی پیامدهای یادگیری است که به عنوان بهبود عملکرد و جو سازمانی تعریف می شود.

طرح/ روش/ رویکرد: جنبه های متفاوتی از تحصیل دانش، تسهیم و بکارگیری که در ارتباط با پیامدهاست در این مطالعه بررسی شده است. متخصصان طراحی در شرکت های ساخت وساز ویتنام موضوع پیمایش بودند که 339 طراح به عنوان نمونه انتخاب شدند.

یافته ها: اثر تعهد رهبری بر روی هر دوی عملکرد و جو سازمانی با اهمیت برآورد شد. انگیزاننده ها تنها ارتباط مثبتی با عملکرد داشتند و تعامل کارکنان اثر مثبتی روی جو سازمانی داشت. نتایج مقاله پشتوانه ای از مطالعات مفهومی در ادبیات می باشد. نتایج مطالعه نشان داد که هر کدام از این عوامل نقش و تأثیر متفاوتی روی فرایند یادگیری سازمانی و نتایج دارند.

محدودیت های تحقیق/ اشارات: نمونه تنها از یک صنعت در یک کشور توسعه یافته انتخاب شده که مطالعات بیشتر در صنایع و کشورهای دیگر که دارای ویژگی های سازمانی متفاوتی می باشند می تواند تعمیم یافته ها را افزایش دهد.

اشارات کاربردی: از دیدگاه کاربردی، مدیرانی که می خواهند یادگیری را در سازمان تسهیل کنند، عمکرد را بهبود بخشند و به جو سازمانی بهتری ارتقا دهند، بایستی به یادگیری تعهد نشان دهند و انگیزه هایی را برای استفاده از آن یادگیری فراهم آورند و از یک رویکرد مشارکتی تر استفاده نمایند.

ارزش تحقیق: این مطالعه شواهد تجربی را برای اهمیت تعهد رهبری، انگیزه و تعامل کارکنان روی فرایند و نتایج یادگیری سازمانی فراهم آورده است.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ سه شنبه 26 دی 1396 ] [ 0:38 ] [ جمشید راد ]
[ ]

بررسی منابع سن آندرالوس (کشاورزی و زراعت)

دسته بندیکشاورزی و زراعت
فرمت فایلrar
تعداد صفحات24
حجم فایل607 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

دانلود بررسی منابع سن آندرالوس


بررسی منابع جدید برای دانشجویان ارشد رشته حشره شناسی و گیاه پزشکی

   از بررسی منابع چنین بر می‌آید كه اولین مرتبه سن آندرالوس توسط فابریسیوس[1] در سال 1787 شناسایی و نام‌گذاری گردید. این محقق نام این حشره را Cimex spinidens نهاد، اما در سال 1835 بورمیستر[2] طی مطالعاتی از این حشره به نام Asopus geometricus یاد نمود (Thomas, 1994).[1]- Fabricius.

[2]- Burmeister.

 

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ سه شنبه 26 دی 1396 ] [ 0:38 ] [ جمشید راد ]
[ ]

250000 ایمیل 2014 نسخه 1 (کامپیوتر و IT)

دسته بندیکامپیوتر و IT
فرمت فایلrar
تعداد صفحات1
حجم فایل1.33 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

250000 ایمیل بازاریابی کسب و کار

با قیمت استثنایی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ سه شنبه 26 دی 1396 ] [ 0:37 ] [ جمشید راد ]
[ ]

250000 ایمیل 2014 نسخه1 (کامپیوتر و IT)

دسته بندیکامپیوتر و IT
فرمت فایلzip
تعداد صفحات1
حجم فایل1.747 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

250000 ایمیل بازاریابی کسب و کار

با قیمت استثنایی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ سه شنبه 26 دی 1396 ] [ 0:37 ] [ جمشید راد ]
[ ]

مقاله ترجمه شده تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام (یکپارچگی) (مقالات آموزشی و کمک

دسته بندیمقالات آموزشی و کمک آموزشی
فرمت فایلdocx
تعداد صفحات16
حجم فایل270 کیلو بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

نوان انگلیسی مقاله: The contingency effects of environmental uncertainty on the relationship between supply chain integration and operational performance
عنوان فارسی مقاله: تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام (یکپارچگی)
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 16

بخشی از متن انگلیسی:

a b s t r a c t

This paper extends prior supply chain research by building and empirically testing a theoretical model of
the contingency effects of environmental uncertainty (EU) on the relationships between three dimensions
of supply chain integration and four dimensions of operational performance. Based on the contingency
and organizational information processing theories, we argue that under a high EU, the associations
between supplier/customer integration, and delivery and flexibility performance, and those between
internal integration, and product quality and production cost, will be strengthened. These theoretical
propositions are largely confirmed by multi-group and structural path analyses of survey responses collected
from 151 of Thailand’s automotive manufacturing plants. This paper contributes to operations
management contingency research and provides theory-driven and empirically proven explanations for
managers to differentiate the effects of internal and external integration efforts under different environmental
.conditions

گزیده ای از متن ترجمه شده :

چکیده

این مقاله، تحقیقات پیشین زنجیرة تأمین را با ایجاد و آزمایش تجربی یک مدل تئوریک از تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی(EU) بر ارتباطات بین 3 بعد از یکپارچگی زنجیرة تأمین و 4 بعد از عملکرد عملیاتی توسعه می­دهد. براساس تئوری­های پردازش اطلاعات سازمانی و اقتضائی، بحث می­کنیم که تحت شرائط عدم قطعیت بالا، ارتباطات بین یکپارچگی مشتری/عرضه­کننده و تحویل و عملکرد منعطف و بین یکپارچگی داخلی و کیفیت محصول و هزینه تولید تقویت خواهد شد. این فرضیات به طور گسترده از طریق تحلیل­های گروهی و مسیر ساختاری پرسشنامه­هایی که از 151 کارخانه تولید خودرو در تایلند جمع­آوری شد، تأیید شده است. این مقاله به تحقیقات اقتضائی مدیریت عملیات کمک کرده و به­طور تجربی توضیحاتی را برای مدیران جهت متمایزکردن تأثیرات تلاش­های یکپارچگی خارجی و داخلی تحت شرایط محیطی مختلف بیان می­کند.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ سه شنبه 26 دی 1396 ] [ 0:37 ] [ جمشید راد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت گشتاور و اهرم ها (تربیت بدنی)

دسته بندیتربیت بدنی
فرمت فایلpptx
تعداد صفحات46
حجم فایل1.261 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پاورپوینت گشتاور و اهرمها

 

•        دامنه تمایل برای ایجاد چرخش با افزایش یا كاهش نیرو یا طول بازوی گشتاور مقدارش كم و زیاد می شود.

Œ    مقدار نیروی درگیر كه هر چه بیشتر باشد چرخش بیشتر است.

    هر چه بازوی گشتاور بیشتر شود نیروی لازم برای چرخش كمتر می شود و تمایل چرخش جسم بیشتر می شود.

à   پس گشتاور با اضافه كردن طول بازو قدرت اجرای كار بیشتری خواهد داشت.

Ž    هرچه بازوی گشتاور كوتاهتر باشد به نیروی بیشتری جهت چرخش نیاز است و تمایل جسم برای چرخش كمتر می شود.

à   پس گشتاور با كاهش طول بازو قدرت اجرای كار كمتری خواهد داشت.

 

عناوین برخی اسلایدها

جفت نیرو

تعریف گشتاور:

Question:

اصل برایند گشتاور

تعادل گشتاور

یك ژیمناست در حال تعادل روی دارحلقه

تعریف اهرم:

Levers

اهرمها دو دسته اند:

تمام دستگاههای اهرمی دارای سه نقطه مشخص هستند

Elements of a Lever

Three Classes of Levers

•        برای ایجاد حركات متعادل

نوع دوم

نوع سوم

حركت نقطه ها بر روی اهرم

منابع: ذکر شده در پاورپوینت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ سه شنبه 26 دی 1396 ] [ 0:37 ] [ جمشید راد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت ساختار عضلات (تربیت بدنی)

دسته بندیتربیت بدنی
فرمت فایلpptx
تعداد صفحات46
حجم فایل1.523 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پاورپوینت ساختار عضلات

1-مقایسه ومغایرت سلولهای ماهیچه های  صاف –قلبی –عضلانی

2-مروری بر آناتومی ماهیچه های عضلانی

3-امتحان بافتهای ارتباطی که مرتبط باعضلات اسکلتی هستند

4- مروری برارگانهای درون سلولی در عضلات اسکلتی

آنچه نیاز به دانستن است

1-تعریف بافتهای اتصالی

2-ساختار یک سلول نمونه

 

عناوین اسلایدها

اهداف

مقایسه سلولها

ساختار کامل اسکلتی

برش داخلی عضلات اسکلتی

ساختار داخلی فاسیکول ها

ساختار داخلی سلول ماهیچه ها

ساختاری از میوفیبریلها

نظم میوفلامنت ها

سطوح ساختاری عضلات اسکلتی

هرم زیر مجموعه عضلات

دستگاه حرکتی(عضله وعصب)

عضله اسکلتی(مخطط)

ساختار عضله اسکلتی:

اجزای تار عضلانی

سارکوپلاسم

لوله های عرضی

شبکه سارکو پلاسمی یا رتیکولوم سارکوپلاسمیک

پروتئین های انقباضی سلول های عضلانی

میوزین

سارکومرSarcomere

ترکیب مولکولی میو فیلامنت ها:

عمل تار عضلانی

اتصال عصبی-عضلانی:

مراحل انقباض عضلانی

نظریه تئوری لغزشی:

انواع تار عضلانی:

انواع اعمال عضله

قسمت های تشکیل دهنده CNS

داده حسی

مراکز یکپارچگی کنترل حرکتی عضله های اسکلتی(کنترل حرکتی)

مراکز بالاتر مغزی

مسیر قشری-نخاعی

مسیر ساقه مغزی-نخاعی

مسیر مخچه ای-نخاعی

اندام های حسی وکنترل حرکت

ساختمان دوک عضلانی

فعال شدن نرون حرکتی الفا-گاما بوسیله اثار موازی فوق نخاعی

اندام وتری گلژی

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ سه شنبه 26 دی 1396 ] [ 0:37 ] [ جمشید راد ]
[ ]

دانلود پاورپوینت حرکات اصلاحی و درمانی پشت صاف (تربیت بدنی)

دسته بندیتربیت بدنی
فرمت فایلpptx
تعداد صفحات36
حجم فایل1.09 مگا بایت

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پاورپوینت حرکات اصلاحی و درمانی  پشت صاف

 

همانطور که افزایش قوسهای ستون مهره ها می تواند منجر به بروز صدماتی در اسکلت شود ، کاهش در قوسهای ستون مهره ها نیز باعث اختلالاتی در این سیستم می شود بطوری که کاهش انحنای ستون فقرات در ناحیه کمری ، پشتی  و گردنی و یا در هر سه ناحیه  با عث ناهنجاری پشت صاف می شود وضعیتی که در آن قوس های کمر از بین رفته و ستون فقرات تقریبا به حالت صاف در می آید . در این وضعیت فاصله مهره ها کم شده، بر آمدگی لگن خاصره با کمر تقریبا همسطح شده و پاها برای سهولت حرکت در راه رفتن به طرفین انحراف پیدا می کنند در این عارضه شخص مبتلا به طور طبیعی دارای فرو رفتگی کمری و پشتی نبوده و در   اصطلاح عامیانه به این قبیل افراد (( عصا قورت داده  )) می گویند

 

عناوین اسلایدها

پشت صاف

نحوه تشخیص و معاینه

تمرینات اصلاحی و درمانی

افزایش جنبش پذیری ستون مهره ها

تمرینات در آب

کشش عضلات جلو گردن

تقویت عضلات ناحیه پشتی گردن

کشش عضلات کمری و پشتی


کشش گربه                          

تقویت عضله دندانه ای قدامی و افزایش عرض شانه ها

کشش عضلات همسترینگ

تقویت فلکسور های ران

تقویت عضلات سوئز خاصره ای و جنبش پذیری ستون مهره ها

منابع و ماخذ

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

[ سه شنبه 26 دی 1396 ] [ 0:37 ] [ جمشید راد ]
[ ]
صفحه قبل 1 ... 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 صفحه بعد